Index

MOREPPEN VEILAG AS

Orgnr: 917792151

adresse: Åsvegen 309

id

238819

organisasjonsnummer

917792151

navn

MOREPPEN VEILAG AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2016-09-27

naeringskode1

{"kode": "42.110", "beskrivelse": "Bygging av veier og motorveier"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Åsvegen 309"], "kommune": "NANNESTAD", "landkode": "NO", "poststed": "ÅSGREINA", "postnummer": "2033", "kommunenummer": "3036"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2016-08-31

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

917792151

navn

MOREPPEN VEILAG AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Åsvegen 309

forradrpostnr

2033

forradrpoststed

ÅSGREINA

forradrkommnr

3036

forradrkommnavn

NANNESTAD

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

42.110

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

27.09.2016

stiftelsesdato

31.08.2016

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

917792151

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2141683, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 34415768, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 34080973}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 334795}}, "journalnr": "2020890430", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "917792151"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -228263, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -258263}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 34644031, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 34644031}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 34415768}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -89035, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 95143}, "driftsresultat": -95143, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 6108, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 6108}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -89035}}]

Reserver mot visning?