Index

MORGEDAL EIGENDOM AS

Orgnr: 811704032

mobil: 488 52 607
adresse: Prestegardsvegen 24

id

397

organisasjonsnummer

811704032

navn

MORGEDAL EIGENDOM AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-03-14

naeringskode1

{"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Prestegardsvegen 24"], "kommune": "SELJORD", "landkode": "NO", "poststed": "SELJORD", "postnummer": "3840", "kommunenummer": "3820"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Nynorsk

links

[]

stiftelsesdato

2013-03-01

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Garverivegen 8"], "kommune": "KVITESEID", "landkode": "NO", "poststed": "KVITESEID", "postnummer": "3850", "kommunenummer": "3821"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

811704032

navn

MORGEDAL EIGENDOM AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Prestegardsvegen 24

forradrpostnr

3840

forradrpoststed

SELJORD

forradrkommnr

3820

forradrkommnavn

SELJORD

forradrland

Norge

postadresse

Garverivegen 8

ppostnr

3850

ppoststed

KVITESEID

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

N

nkode1

68.209

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

14.03.2013

stiftelsesdato

01.03.2013

tlf

tlf_mobil

488 52 607

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

811704032

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2174377, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 2589349, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 1508162}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 1081187}}, "journalnr": "2020923196", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "811704032"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 1122176, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 430000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 692176}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 1467173, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 319186}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 1147987}}, "sumEgenkapitalGjeld": 2589349}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 110100, "totalresultat": 110100, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 488701}, "driftsresultat": 198799, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 687500}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -64895, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 50}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 64946}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 133904}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 911706059 [navn] => MORGEDAL EIGENDOM AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-03-16 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 811704032 [oppstartsdato] => 2013-03-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Prestegardsvegen 24"], "kommune": "SELJORD", "landkode": "NO", "poststed": "SELJORD", "postnummer": "3840", "kommunenummer": "3820"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Garverivegen 8"], "kommune": "KVITESEID", "landkode": "NO", "poststed": "KVITESEID", "postnummer": "3850", "kommunenummer": "3821"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?