Index

MORSEI & BESTIS AS

Orgnr: 812460862

adresse: c/o Cosmic Bygg AS, Leif Weldings vei 12

id

2109

organisasjonsnummer

812460862

navn

MORSEI & BESTIS AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-09-19

naeringskode1

{"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["c/o Cosmic Bygg AS", "Leif Weldings vei 12"], "kommune": "SANDEFJORD", "landkode": "NO", "poststed": "SANDEFJORD", "postnummer": "3208", "kommunenummer": "3804"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-06-25

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

812460862

navn

MORSEI & BESTIS AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

c/o Cosmic Bygg AS Leif Weldings vei 12

forradrpostnr

3208

forradrpoststed

SANDEFJORD

forradrkommnr

3804

forradrkommnavn

SANDEFJORD

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

68.209

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

19.09.2013

stiftelsesdato

25.06.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

812460862

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1489752, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 2685050, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 1672082}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 1012968}}, "journalnr": "2020202989", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812460862"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 2672297, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 765270}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 1907027}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 12753, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 12753}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 2685050}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 642452, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 4500}, "driftsresultat": -4500, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 0}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 651370, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 651370}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 0}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 646870}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 924785926 [navn] => MORSEI & BESTIS AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2020-03-18 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 812460862 [oppstartsdato] => 2020-03-09 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["c/o Cosmic Bygg AS", "Leif Weldings vei 12"], "kommune": "SANDEFJORD", "landkode": "NO", "poststed": "SANDEFJORD", "postnummer": "3208", "kommunenummer": "3804"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => 2020-12-14 [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?