Index

MORTEN LIE HOLDING AS

Orgnr: 812059912

adresse: Skotselvveien 130

id

1205

organisasjonsnummer

812059912

navn

MORTEN LIE HOLDING AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-06-11

naeringskode1

{"kode": "23.630", "beskrivelse": "Produksjon av ferdigblandet betong"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Skotselvveien 130"], "kommune": "ØVRE EIKER", "landkode": "NO", "poststed": "HOKKSUND", "postnummer": "3302", "kommunenummer": "3048"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-04-18

naeringskode2

{"kode": "70.100", "beskrivelse": "Hovedkontortjenester", "hjelpeenhetskode": true}

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

812059912

navn

MORTEN LIE HOLDING AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Skotselvveien 130

forradrpostnr

3302

forradrpoststed

HOKKSUND

forradrkommnr

3048

forradrkommnavn

ØVRE EIKER

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

23.630

nkode2

70.100

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

11.06.2013

stiftelsesdato

18.04.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

812059912

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1703380, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 17840906, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 9510248}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 8330658}}, "journalnr": "2020421722", "virksomhet": {"morselskap": true, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812059912"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 14828406, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 168000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 14660406}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 3012500, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 3012500}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 17840906}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": false, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 455496, "totalresultat": 455496, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 152488}, "driftsresultat": -152488, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 607984, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 609955}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 1971}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 455496}}]

Reserver mot visning?