Index

MOSK HOLDING AS

Orgnr: 812102982

adresse: Ellingstranda 24

id

1319

organisasjonsnummer

812102982

navn

MOSK HOLDING AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-06-20

naeringskode1

{"kode": "69.201", "beskrivelse": "Regnskap og bokføring"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Ellingstranda 24"], "kommune": "RÅDE", "landkode": "NO", "poststed": "SALTNES", "postnummer": "1642", "kommunenummer": "3017"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-06-01

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

812102982

navn

MOSK HOLDING AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Ellingstranda 24

forradrpostnr

1642

forradrpoststed

SALTNES

forradrkommnr

3017

forradrkommnavn

RÅDE

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

69.201

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

20.06.2013

stiftelsesdato

01.06.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

812102982

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2034675, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 6263130, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 2836370}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 3426760}}, "journalnr": "2020783064", "virksomhet": {"morselskap": true, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812102982"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 6255824, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 6225824}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 7307, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 7307}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 6263130}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 141052, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 3558}, "driftsresultat": -3558, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 150289, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 162289}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 12000}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 146731}}]

Reserver mot visning?