Index

MOSVANGEN EIENDOM AS

Orgnr: 816304962

adresse: Auglendsveien 14

id

10650

organisasjonsnummer

816304962

navn

MOSVANGEN EIENDOM AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2015-11-27

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Auglendsveien 14"], "kommune": "STAVANGER", "landkode": "NO", "poststed": "STAVANGER", "postnummer": "4019", "kommunenummer": "1103"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2015-11-10

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

frivilligMvaRegistrertBeskrivelser

["Utleier av bygg eller anlegg"]

Difi-opplysninger

orgnr

816304962

navn

MOSVANGEN EIENDOM AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Auglendsveien 14

forradrpostnr

4019

forradrpoststed

STAVANGER

forradrkommnr

1103

forradrkommnavn

STAVANGER

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

68.209

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

27.11.2015

stiftelsesdato

10.11.2015

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

816304962

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 53834, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 9629965, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 9605538}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 24426}}, "journalnr": "2021182978", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "816304962"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 1166387, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 2490834}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -1324447}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 8463578, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 530180}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 7933399}}, "sumEgenkapitalGjeld": 9629965}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -79991, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 748333}, "driftsresultat": 226151, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 974484}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -328703, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 4600}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 333303}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -102552}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 921095988 [navn] => MOSVANGEN EIENDOM AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2018-07-04 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 816304962 [oppstartsdato] => 2018-03-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Auglendsveien 14"], "kommune": "STAVANGER", "landkode": "NO", "poststed": "STAVANGER", "postnummer": "4019", "kommunenummer": "1103"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?