Index

MOTUM AS

Orgnr: 818709722

adresse: Oluf Onsums vei 11

id

16655

organisasjonsnummer

818709722

navn

MOTUM AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-03-15

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "43.290", "beskrivelse": "Annet installasjonsarbeid"}

antallAnsatte

16

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Oluf Onsums vei 11"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0680", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2017-02-16

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

818709722

navn

MOTUM AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Oluf Onsums vei 11

forradrpostnr

0680

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

43.290

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

15.03.2017

stiftelsesdato

16.02.2017

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

16

ansatte_dato

12.04.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

818709722

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2450059, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 10353768, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 2107616}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 8246152}}, "journalnr": "2021420061", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "818709722"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 58513, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 600000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -541487}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 10295256, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 7713140}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 2582116}}, "sumEgenkapitalGjeld": 10353768}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 419417, "totalresultat": 419417, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 26812245}, "driftsresultat": 678962, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 27491207}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -140307, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 67923}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 208230}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 538655}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 918775269 [navn] => MOTUM AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2017-03-28 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "43.290", "beskrivelse": "Annet installasjonsarbeid"} [antallAnsatte] => 16 [overordnetEnhet] => 818709722 [oppstartsdato] => 2017-03-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Oluf Onsums vei 11"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0680", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?