Index

MOVERE ØKONOMI & REGNSKAP AS

https://www.movere.no

Orgnr: 812206532

mobil: 915 72 247
webside: www.movere.no
adresse: Heimdalsvegen 7

id

1570

organisasjonsnummer

812206532

navn

MOVERE ØKONOMI & REGNSKAP AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-07-13

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "69.201", "beskrivelse": "Regnskap og bokføring"}

antallAnsatte

5

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Heimdalsvegen 7"], "kommune": "TRONDHEIM", "landkode": "NO", "poststed": "HEIMDAL", "postnummer": "7080", "kommunenummer": "5001"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-07-01

hjemmeside

www.movere.no

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

812206532

navn

MOVERE ØKONOMI & REGNSKAP AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Heimdalsvegen 7

forradrpostnr

7080

forradrpoststed

HEIMDAL

forradrkommnr

5001

forradrkommnavn

TRONDHEIM

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

69.201

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

13.07.2013

stiftelsesdato

01.07.2013

tlf

tlf_mobil

915 72 247

url

www.movere.no

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

5

ansatte_dato

11.01.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

812206532

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1901476, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 646297, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 15470}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 630826}}, "journalnr": "2020636619", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812206532"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 254287, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 153000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 101287}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 392010, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 392010}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 646297}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 80298, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 2652484}, "driftsresultat": 104543, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 2757027}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -173, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 153}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 326}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 104370}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 912295281 [navn] => MOVERE ØKONOMI & REGNSKAP AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-08-12 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "69.201", "beskrivelse": "Regnskap og bokfu00f8ring"} [antallAnsatte] => 5 [overordnetEnhet] => 812206532 [oppstartsdato] => 2013-07-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["St. Marie gate 111"], "kommune": "SARPSBORG", "landkode": "NO", "poststed": "SARPSBORG", "postnummer": "1706", "kommunenummer": "3003"} [links] => [] [hjemmeside] => www.movere.no [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?