Index

MP INVEST AS

Orgnr: 818710402

adresse: Konvallvegen 34

id

16659

organisasjonsnummer

818710402

navn

MP INVEST AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-03-15

naeringskode1

{"kode": "71.129", "beskrivelse": "Annen teknisk konsulentvirksomhet"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Konvallvegen 34"], "kommune": "TRONDHEIM", "landkode": "NO", "poststed": "TRONDHEIM", "postnummer": "7050", "kommunenummer": "5001"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2017-02-28

naeringskode2

{"kode": "70.100", "beskrivelse": "Hovedkontortjenester", "hjelpeenhetskode": true}

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

818710402

navn

MP INVEST AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Konvallvegen 34

forradrpostnr

7050

forradrpoststed

TRONDHEIM

forradrkommnr

5001

forradrkommnavn

TRONDHEIM

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

71.129

nkode2

70.100

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

15.03.2017

stiftelsesdato

28.02.2017

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

818710402

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1229144, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 25705, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 25200}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 505}}, "journalnr": "2019665178", "virksomhet": {"morselskap": true, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "818710402"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 16705, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 21336}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -4632}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 9000, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 9000}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 25705}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2018-01-01", "tilDato": "2018-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -4304, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 4304}, "driftsresultat": -4304, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 0}}, "finansresultat": {"finansinntekt": {}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -4304}}]

Reserver mot visning?