Index

MPEC EIENDOM AS

Orgnr: 892510172

tlf: 69 27 64 00
mobil: 90107350
adresse: Idrettsveien 2

id

79699

organisasjonsnummer

892510172

navn

MPEC EIENDOM AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2008-04-08

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Idrettsveien 2"], "kommune": "MOSS", "landkode": "NO", "poststed": "RYGGE", "postnummer": "1580", "kommunenummer": "3002"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2008-03-14

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 74"], "kommune": "MOSS", "landkode": "NO", "poststed": "RYGGE", "postnummer": "1581", "kommunenummer": "3002"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

frivilligMvaRegistrertBeskrivelser

["Utleier av bygg eller anlegg"]

Difi-opplysninger

orgnr

892510172

navn

MPEC EIENDOM AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Idrettsveien 2

forradrpostnr

1580

forradrpoststed

RYGGE

forradrkommnr

3002

forradrkommnavn

MOSS

forradrland

Norge

postadresse

Postboks 74

ppostnr

1581

ppoststed

RYGGE

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

J

nkode1

68.209

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

08.04.2008

stiftelsesdato

14.03.2008

tlf

69 27 64 00

tlf_mobil

90107350

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

892510172

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 20248, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 6180905, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 4465397}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 1715508}}, "journalnr": "2021144697", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "892510172"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 5819631, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 100000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 5719631}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 361274, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 183058}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 178216}}, "sumEgenkapitalGjeld": 6180905}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 494249, "totalresultat": 494249, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 523257}, "driftsresultat": 631563, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 1154820}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 2090, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 2094}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 4}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 633653}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 992530898 [navn] => MPEC EIENDOM AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2008-04-09 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 892510172 [oppstartsdato] => 2008-03-14 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Idrettsveien 2"], "kommune": "MOSS", "landkode": "NO", "poststed": "RYGGE", "postnummer": "1580", "kommunenummer": "3002"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 74"], "kommune": "MOSS", "landkode": "NO", "poststed": "RYGGE", "postnummer": "1581", "kommunenummer": "3002"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?