Index

MR GROUP AS

Orgnr: 815021762

adresse: c/o Share Space, Bogstadveien 41A

id

7590

organisasjonsnummer

815021762

navn

MR GROUP AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2015-02-23

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "70.220", "beskrivelse": "Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning"}

antallAnsatte

2

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["c/o Share Space", "Bogstadveien 41A"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0366", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2015-02-14

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

815021762

navn

MR GROUP AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

c/o Share Space Bogstadveien 41A

forradrpostnr

0366

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

70.220

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

23.02.2015

stiftelsesdato

14.02.2015

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

2

ansatte_dato

16.02.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

815021762

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 48020, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 1098721, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 95305}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 1003416}}, "journalnr": "2021173778", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "815021762"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 589777, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 559777}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 508944, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 508944}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 1098721}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 490918, "totalresultat": 490918, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 3283907}, "driftsresultat": 647239, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 3931146}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -5727, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 4277}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 10004}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 641512}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 915034098 [navn] => MR GROUP AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2015-02-25 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "70.220", "beskrivelse": "Bedriftsru00e5dgivning og annen administrativ ru00e5dgivning"} [antallAnsatte] => 2 [overordnetEnhet] => 815021762 [oppstartsdato] => 2015-02-14 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["c/o Share Space", "Bogstadveien 41A"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0366", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?