Index

MRBEE AS

Orgnr: 811824712

adresse: Holtevegen 289

id

691

organisasjonsnummer

811824712

navn

MRBEE AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-04-16

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "62.020", "beskrivelse": "Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi"}

antallAnsatte

1

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Holtevegen 289"], "kommune": "RINGSAKER", "landkode": "NO", "poststed": "BRØTTUM", "postnummer": "2372", "kommunenummer": "3411"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-04-03

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

811824712

navn

MRBEE AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Holtevegen 289

forradrpostnr

2372

forradrpoststed

BRØTTUM

forradrkommnr

3411

forradrkommnavn

RINGSAKER

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

62.020

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

16.04.2013

stiftelsesdato

03.04.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

1

ansatte_dato

15.07.2014

regnskap

regnskap #0

orgnr

811824712

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2230367, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 338823, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 338823}}, "journalnr": "2021123346", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "811824712"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 234190, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 204190}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 104633, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 104633}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 338823}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -30798, "totalresultat": -30798, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 192427}, "driftsresultat": -39356, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 153071}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -71, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 135}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 206}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -39426}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 811840572 [navn] => MRBEE AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-04-18 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "62.020", "beskrivelse": "Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi"} [antallAnsatte] => 1 [overordnetEnhet] => 811824712 [oppstartsdato] => 2013-04-03 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Holtevegen 289"], "kommune": "RINGSAKER", "landkode": "NO", "poststed": "BRu00d8TTUM", "postnummer": "2372", "kommunenummer": "3411"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?