Index

MSA INVEST AS

Orgnr: 812212362

adresse: Fossegrenda 9

id

1589

organisasjonsnummer

812212362

navn

MSA INVEST AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-08-01

naeringskode1

{"kode": "47.420", "beskrivelse": "Butikkhandel med telekommunikasjonsutstyr"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Fossegrenda 9"], "kommune": "TRONDHEIM", "landkode": "NO", "poststed": "TRONDHEIM", "postnummer": "7038", "kommunenummer": "5001"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-07-25

naeringskode2

{"kode": "70.100", "beskrivelse": "Hovedkontortjenester", "hjelpeenhetskode": true}

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

812212362

navn

MSA INVEST AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Fossegrenda 9

forradrpostnr

7038

forradrpoststed

TRONDHEIM

forradrkommnr

5001

forradrkommnavn

TRONDHEIM

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

47.420

nkode2

70.100

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

01.08.2013

stiftelsesdato

25.07.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

812212362

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2123767, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 8288223, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 8092486}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 195737}}, "journalnr": "2020871713", "virksomhet": {"morselskap": true, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812212362"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 7987874, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 7957874}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 300349, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 300349}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 8288223}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 3810551, "totalresultat": 3810551, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 0}, "driftsresultat": -155669, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 0}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 0, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 0}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 0}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 3810551}}]

Reserver mot visning?