Index

MSB EIENDOM AS

Orgnr: 814957012

adresse: Havna

id

7441

organisasjonsnummer

814957012

navn

MSB EIENDOM AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2015-02-11

naeringskode1

{"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Havna"], "kommune": "DRANGEDAL", "landkode": "NO", "poststed": "NESLANDSVATN", "postnummer": "3760", "kommunenummer": "3815"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2015-01-28

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Holtheia 6"], "kommune": "KRAGERØ", "landkode": "NO", "poststed": "SANNIDAL", "postnummer": "3766", "kommunenummer": "3814"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

814957012

navn

MSB EIENDOM AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Havna

forradrpostnr

3760

forradrpoststed

NESLANDSVATN

forradrkommnr

3815

forradrkommnavn

DRANGEDAL

forradrland

Norge

postadresse

Holtheia 6

ppostnr

3766

ppoststed

SANNIDAL

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

N

nkode1

68.209

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

11.02.2015

stiftelsesdato

28.01.2015

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

814957012

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 62982, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 1621902, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 1576404}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 45498}}, "journalnr": "2021187639", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "814957012"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 281181, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 17459}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 263722}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 1340721, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 737270}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 603451}}, "sumEgenkapitalGjeld": 1621902}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 69986, "totalresultat": 69986, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 122687}, "driftsresultat": 117313, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 240000}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -27570, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 7}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 27577}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 89743}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 914965977 [navn] => MSB EIENDOM AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2015-02-12 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 814957012 [oppstartsdato] => 2015-01-28 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Havna"], "kommune": "DRANGEDAL", "landkode": "NO", "poststed": "NESLANDSVATN", "postnummer": "3760", "kommunenummer": "3815"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Holtheia 6"], "kommune": "KRAGERu00d8", "landkode": "NO", "poststed": "SANNIDAL", "postnummer": "3766", "kommunenummer": "3814"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?