Index

MTB BYGGSERVICE AS

Orgnr: 812471902

mobil: 918 12 267
adresse: Fjellveien 4

id

2132

organisasjonsnummer

812471902

navn

MTB BYGGSERVICE AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-09-19

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "43.320", "beskrivelse": "Snekkerarbeid"}

antallAnsatte

2

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Fjellveien 4"], "kommune": "ARENDAL", "landkode": "NO", "poststed": "ARENDAL", "postnummer": "4838", "kommunenummer": "4203"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-09-09

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

812471902

navn

MTB BYGGSERVICE AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Fjellveien 4

forradrpostnr

4838

forradrpoststed

ARENDAL

forradrkommnr

4203

forradrkommnavn

ARENDAL

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

43.320

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

19.09.2013

stiftelsesdato

09.09.2013

tlf

tlf_mobil

918 12 267

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

2

ansatte_dato

11.11.2019

regnskap

regnskap #0

orgnr

812471902

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2500357, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 1389853, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 91754}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 1298099}}, "journalnr": "2021551265", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812471902"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 265421, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 265421}, "opptjentEgenkapital": {}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 1124432, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 1124432}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 1389853}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 347316, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 2950804}, "driftsresultat": 349524, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 3300328}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -2208, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 8}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 2216}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 347316}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 912479633 [navn] => MTB BYGGSERVICE AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-09-23 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "43.320", "beskrivelse": "Snekkerarbeid"} [antallAnsatte] => 2 [overordnetEnhet] => 812471902 [oppstartsdato] => 2013-09-09 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Fjellveien 4"], "kommune": "ARENDAL", "landkode": "NO", "poststed": "ARENDAL", "postnummer": "4838", "kommunenummer": "4203"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?