Index

MTM SKOGSERVICE AS

https://www.mtm-skogservice.no

Orgnr: 811730912

webside: www.mtm-skogservice.no
adresse: Ramnesveien 355

id

467

organisasjonsnummer

811730912

navn

MTM SKOGSERVICE AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-03-21

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "02.100", "beskrivelse": "Skogskjøtsel og andre skogbruksaktiviteter"}

antallAnsatte

2

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Ramnesveien 355"], "kommune": "TØNSBERG", "landkode": "NO", "poststed": "SEM", "postnummer": "3171", "kommunenummer": "3803"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-03-10

hjemmeside

www.mtm-skogservice.no

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

811730912

navn

MTM SKOGSERVICE AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Ramnesveien 355

forradrpostnr

3171

forradrpoststed

SEM

forradrkommnr

3803

forradrkommnavn

TØNSBERG

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

02.100

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

21.03.2013

stiftelsesdato

10.03.2013

tlf

tlf_mobil

url

www.mtm-skogservice.no

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

2

ansatte_dato

14.02.2018

regnskap

regnskap #0

orgnr

811730912

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1989891, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 577166, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 258289}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 318877}}, "journalnr": "2020779144", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "811730912"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -80217, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 112000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -192217}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 657383, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 559004}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 98379}}, "sumEgenkapitalGjeld": 577166}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 71511, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 1311844}, "driftsresultat": 86627, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 1398471}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -15116, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 3153}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 18269}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 71511}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 911777630 [navn] => MTM SKOGSERVICE AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-04-06 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "02.100", "beskrivelse": "Skogskju00f8tsel og andre skogbruksaktiviteter"} [antallAnsatte] => 2 [overordnetEnhet] => 811730912 [oppstartsdato] => 2013-03-10 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Ramnesveien 355"], "kommune": "Tu00d8NSBERG", "landkode": "NO", "poststed": "SEM", "postnummer": "3171", "kommunenummer": "3803"} [links] => [] [hjemmeside] => www.mtm-skogservice.no [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?