Index

MULIUS AS

Orgnr: 912122638

mobil: 952 72 812
adresse: Wernersholmvegen 13

id

107884

organisasjonsnummer

912122638

navn

MULIUS AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-06-26

naeringskode1

{"kode": "47.912", "beskrivelse": "Postordre-/Internetthandel med tekstiler, utstyrsvarer, klær, skotøy, reiseeffekter og lærvarer"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Wernersholmvegen 13"], "kommune": "BERGEN", "landkode": "NO", "poststed": "PARADIS", "postnummer": "5232", "kommunenummer": "4601"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-05-30

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

912122638

navn

MULIUS AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Wernersholmvegen 13

forradrpostnr

5232

forradrpoststed

PARADIS

forradrkommnr

4601

forradrkommnavn

BERGEN

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

47.912

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

26.06.2013

stiftelsesdato

30.05.2013

tlf

tlf_mobil

952 72 812

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

912122638

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2408111, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 7933, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 7933}}, "journalnr": "2021448301", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "912122638"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -21632, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 70000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -91632}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 29565, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 2500}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 27065}}, "sumEgenkapitalGjeld": 7933}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -3523, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 13390}, "driftsresultat": -3390, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 10000}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -133, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 7}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 140}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -3523}}]

Reserver mot visning?