Index

MUNNHULEN AS

Orgnr: 913077946

mobil: 917 30 578
adresse: Masserudveien 15

id

128253

organisasjonsnummer

913077946

navn

MUNNHULEN AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2014-01-15

naeringskode1

{"kode": "86.230", "beskrivelse": "Tannhelsetjenester"}

antallAnsatte

1

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Masserudveien 15"], "kommune": "LØRENSKOG", "landkode": "NO", "poststed": "FINSTADJORDET", "postnummer": "1475", "kommunenummer": "3029"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-12-10

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

913077946

navn

MUNNHULEN AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Masserudveien 15

forradrpostnr

1475

forradrpoststed

FINSTADJORDET

forradrkommnr

3029

forradrkommnavn

LØRENSKOG

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

86.230

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

15.01.2014

stiftelsesdato

10.12.2013

tlf

tlf_mobil

917 30 578

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

1

ansatte_dato

18.03.2014

regnskap

regnskap #0

orgnr

913077946

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 71968, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 1033238, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 1033238}}, "journalnr": "2021204191", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "913077946"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 245343, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 215343}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 787896, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 787896}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 1033238}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 397860, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 3052334}, "driftsresultat": 509939, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 3562273}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 107, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 328}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 221}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 510046}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 999406629 [navn] => MUNNHULEN AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-01-11 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "86.230", "beskrivelse": "Tannhelsetjenester"} [antallAnsatte] => 1 [overordnetEnhet] => 913077946 [oppstartsdato] => 2011-01-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Hellinga 8"], "kommune": "NITTEDAL", "landkode": "NO", "poststed": "HAGAN", "postnummer": "1481", "kommunenummer": "3031"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => 2014-01-01 [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?