Index

MUNTHES GATE 29 AS

Orgnr: 916006918

adresse: Drammensveien 167

id

194885

organisasjonsnummer

916006918

navn

MUNTHES GATE 29 AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2015-09-30

naeringskode1

{"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Drammensveien 167"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0277", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2015-09-11

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

916006918

navn

MUNTHES GATE 29 AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Drammensveien 167

forradrpostnr

0277

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

68.209

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

30.09.2015

stiftelsesdato

11.09.2015

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

916006918

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2452665, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 10233845, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 3674466}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 6559379}}, "journalnr": "2021422297", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "916006918"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 1487358, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 1200000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 287358}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 8746486, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 10624}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 8735863}}, "sumEgenkapitalGjeld": 10233845}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 9340139, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 17138118}, "driftsresultat": 12737901, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 29876019}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -763365, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 24597}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 787962}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 11974537}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 916010737 [navn] => MUNTHES GATE 29 AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2015-10-01 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 916006918 [oppstartsdato] => 2015-09-11 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Drammensveien 167"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0277", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?