Index

MUSIKK OG UNDERHOLDNING AS

Orgnr: 812077902

adresse: Hardangerfjordvegen 302

id

1251

organisasjonsnummer

812077902

navn

MUSIKK OG UNDERHOLDNING AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-06-15

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "59.200", "beskrivelse": "Produksjon og utgivelse av musikk- og lydopptak"}

antallAnsatte

2

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Hardangerfjordvegen 302"], "kommune": "KVAM", "landkode": "NO", "poststed": "NORHEIMSUND", "postnummer": "5600", "kommunenummer": "4622"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-04-21

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

812077902

navn

MUSIKK OG UNDERHOLDNING AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Hardangerfjordvegen 302

forradrpostnr

5600

forradrpoststed

NORHEIMSUND

forradrkommnr

4622

forradrkommnavn

KVAM

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

59.200

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

15.06.2013

stiftelsesdato

21.04.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

2

ansatte_dato

14.01.2019

regnskap

regnskap #0

orgnr

812077902

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2286333, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 2138839, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 387146}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 1751693}}, "journalnr": "2021314895", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812077902"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 1730268, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 1700268}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 408571, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 408571}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 2138839}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 987339, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 3825402}, "driftsresultat": 1265349, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 5090751}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 470, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 684}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 214}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 1265819}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 912081869 [navn] => MUSIKK OG UNDERHOLDNING AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-06-17 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "59.200", "beskrivelse": "Produksjon og utgivelse av musikk- og lydopptak"} [antallAnsatte] => 2 [overordnetEnhet] => 812077902 [oppstartsdato] => 2013-04-21 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Hardangerfjordvegen 302"], "kommune": "KVAM", "landkode": "NO", "poststed": "NORHEIMSUND", "postnummer": "5600", "kommunenummer": "4622"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?