Index

MYKEN OPPLEVELSER AS

Orgnr: 811715352

tlf: 92 63 25 60
adresse: Plystrianhågen

id

420

organisasjonsnummer

811715352

navn

MYKEN OPPLEVELSER AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-03-19

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "50.109", "beskrivelse": "Kysttrafikk ellers med passasjerer"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Plystrianhågen"], "kommune": "RØDØY", "landkode": "NO", "poststed": "MYKEN", "postnummer": "8181", "kommunenummer": "1836"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-02-28

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

811715352

navn

MYKEN OPPLEVELSER AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Plystrianhågen

forradrpostnr

8181

forradrpoststed

MYKEN

forradrkommnr

1836

forradrkommnavn

RØDØY

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

50.109

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

19.03.2013

stiftelsesdato

28.02.2013

tlf

92 63 25 60

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

811715352

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 57620, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 637172, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 602469}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 34703}}, "journalnr": "2021187164", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "811715352"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 128392, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 128392}, "opptjentEgenkapital": {}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 508780, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 508780}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 637172}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -86693, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 159755}, "driftsresultat": -110690, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 49065}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -602, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 529}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 1131}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -111291}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 911730685 [navn] => MYKEN OPPLEVELSER AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-03-20 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "50.109", "beskrivelse": "Kysttrafikk ellers med passasjerer"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 811715352 [oppstartsdato] => 2013-04-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Plystrianhu00e5gen"], "kommune": "Ru00d8Du00d8Y", "landkode": "NO", "poststed": "MYKEN", "postnummer": "8181", "kommunenummer": "1836"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?