Index

MYKLEBUST BUTIKKEIENDOM AS

Orgnr: 818686722

adresse: Kontinentalvegen 2

id

16587

organisasjonsnummer

818686722

navn

MYKLEBUST BUTIKKEIENDOM AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-03-10

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "68.100", "beskrivelse": "Kjøp og salg av egen fast eiendom"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Kontinentalvegen 2"], "kommune": "SOLA", "landkode": "NO", "poststed": "TANANGER", "postnummer": "4056", "kommunenummer": "1124"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2017-01-12

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

frivilligMvaRegistrertBeskrivelser

["Utleier av bygg eller anlegg"]

Difi-opplysninger

orgnr

818686722

navn

MYKLEBUST BUTIKKEIENDOM AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Kontinentalvegen 2

forradrpostnr

4056

forradrpoststed

TANANGER

forradrkommnr

1124

forradrkommnavn

SOLA

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

68.100

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

10.03.2017

stiftelsesdato

12.01.2017

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

818686722

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2363415, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 32697760, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 31538808}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 1158952}}, "journalnr": "2021301006", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "818686722"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 9455842, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 8907937}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 547905}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 23241918, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 5296023}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 17945895}}, "sumEgenkapitalGjeld": 32697760}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 637060, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 535218}, "driftsresultat": 1458864, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 1994082}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -641887, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 77}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 641964}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 816977}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 918758917 [navn] => MYKLEBUST BUTIKKEIENDOM AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2017-03-25 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "68.100", "beskrivelse": "Kju00f8p og salg av egen fast eiendom"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 818686722 [oppstartsdato] => 2017-01-12 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Kontinentalvegen 2"], "kommune": "SOLA", "landkode": "NO", "poststed": "TANANGER", "postnummer": "4056", "kommunenummer": "1124"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?