Index

MYM INTERMAT AS

Orgnr: 812512412

mobil: 966 68 293
adresse: Nymoens torg 4A

id

2221

organisasjonsnummer

812512412

navn

MYM INTERMAT AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-10-02

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "47.111", "beskrivelse": "Butikkhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler"}

antallAnsatte

1

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Nymoens torg 4A"], "kommune": "KONGSBERG", "landkode": "NO", "poststed": "KONGSBERG", "postnummer": "3611", "kommunenummer": "3006"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-09-01

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

812512412

navn

MYM INTERMAT AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Nymoens torg 4A

forradrpostnr

3611

forradrpoststed

KONGSBERG

forradrkommnr

3006

forradrkommnavn

KONGSBERG

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

47.111

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

02.10.2013

stiftelsesdato

01.09.2013

tlf

tlf_mobil

966 68 293

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

1

ansatte_dato

16.02.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

812512412

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2376879, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 430749, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 129453}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 301296}}, "journalnr": "2021317379", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812512412"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -356991, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -386991}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 787739, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 787739}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 430749}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 56373, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 2197921}, "driftsresultat": 72273, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 2270194}}, "finansresultat": {"finansinntekt": {}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 72273}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 912540456 [navn] => MYM INTERMAT AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-10-05 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "47.111", "beskrivelse": "Butikkhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt pu00e5 nu00e6rings- og nytelsesmidler"} [antallAnsatte] => 1 [overordnetEnhet] => 812512412 [oppstartsdato] => 2013-10-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Nymoens torg 4A"], "kommune": "KONGSBERG", "landkode": "NO", "poststed": "KONGSBERG", "postnummer": "3611", "kommunenummer": "3006"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?