Index

MYRE OVERNATTING AS

Orgnr: 870926502

tlf: 76 11 99 99
adresse: Storgata 30

id

54115

organisasjonsnummer

870926502

navn

MYRE OVERNATTING AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

1995-02-19

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "55.900", "beskrivelse": "Annen overnatting"}

antallAnsatte

2

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Storgata 30"], "kommune": "ØKSNES", "landkode": "NO", "poststed": "MYRE", "postnummer": "8430", "kommunenummer": "1868"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

1994-03-10

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

870926502

navn

MYRE OVERNATTING AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Storgata 30

forradrpostnr

8430

forradrpoststed

MYRE

forradrkommnr

1868

forradrkommnavn

ØKSNES

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

55.900

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

19.02.1995

stiftelsesdato

10.03.1994

tlf

76 11 99 99

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

2

ansatte_dato

14.07.2020

regnskap

regnskap #0

orgnr

870926502

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2078281, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 1319606, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 42200}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 1277406}}, "journalnr": "2020829414", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "870926502"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 572407, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 250000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 322407}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 747198, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 742946}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 4252}}, "sumEgenkapitalGjeld": 1319606}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 220025, "totalresultat": 220025, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 524937}, "driftsresultat": 270411, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 795348}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 11626, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 11626}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 282037}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 973036319 [navn] => STEDET [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 1995-02-23 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "55.900", "beskrivelse": "Annen overnatting"} [antallAnsatte] => 2 [overordnetEnhet] => 870926502 [oppstartsdato] => 1994-07-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Strandgata 10"], "kommune": "SORTLAND", "landkode": "NO", "poststed": "SORTLAND", "postnummer": "8400", "kommunenummer": "1870"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?