Index

N.O.J.S AS

Orgnr: 816305772

mobil: 983 04 463
adresse: Arnt Forseths vei 25B

id

10654

organisasjonsnummer

816305772

navn

N.O.J.S AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2015-11-27

naeringskode1

{"kode": "78.200", "beskrivelse": "Utleie av arbeidskraft"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Arnt Forseths vei 25B"], "kommune": "TRONDHEIM", "landkode": "NO", "poststed": "HEIMDAL", "postnummer": "7072", "kommunenummer": "5001"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

underAvvikling

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2015-10-16

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

816305772

navn

N.O.J.S AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Arnt Forseths vei 25B

forradrpostnr

7072

forradrpoststed

HEIMDAL

forradrkommnr

5001

forradrkommnavn

TRONDHEIM

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

78.200

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

J

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

27.11.2015

stiftelsesdato

16.10.2015

tlf

tlf_mobil

983 04 463

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

816305772

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2148989, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 12541, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 12541}}, "journalnr": "2020901207", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "816305772"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -13942, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -43942}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 26484, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 26484}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 12541}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 0, "driftsresultat": {"driftskostnad": {}, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"finansinntekt": {}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 0}}]

Reserver mot visning?