Index

NAIL IT LENNING AS

Orgnr: 815057082

adresse: Bekkeveien 20

id

7673

organisasjonsnummer

815057082

navn

NAIL IT LENNING AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2015-04-07

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Bekkeveien 20"], "kommune": "BÆRUM", "landkode": "NO", "poststed": "BLOMMENHOLM", "postnummer": "1365", "kommunenummer": "3024"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2015-01-01

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

815057082

navn

NAIL IT LENNING AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Bekkeveien 20

forradrpostnr

1365

forradrpoststed

BLOMMENHOLM

forradrkommnr

3024

forradrkommnavn

BÆRUM

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

68.209

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

07.04.2015

stiftelsesdato

01.01.2015

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

815057082

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2198617, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 630399, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 233233}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 397166}}, "journalnr": "2020959823", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "815057082"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -172702, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 35666}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -208368}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 803101, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 803101}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 630399}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -34216, "totalresultat": -34216, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 331332}, "driftsresultat": -28854, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 302478}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -5363, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 8}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 5371}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -34216}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 915309704 [navn] => NAIL IT LENNING AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2015-04-27 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 815057082 [oppstartsdato] => 2015-01-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Kinoveien 6"], "kommune": "Bu00c6RUM", "landkode": "NO", "poststed": "SANDVIKA", "postnummer": "1337", "kommunenummer": "3024"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?