Index

NANU MALERFIRMA AS

Orgnr: 820800052

adresse: Ankenesveien 101

id

22526

organisasjonsnummer

820800052

navn

NANU MALERFIRMA AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2018-04-27

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "43.341", "beskrivelse": "Malerarbeid"}

antallAnsatte

10

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Ankenesveien 101"], "kommune": "NARVIK", "landkode": "NO", "poststed": "ANKENES", "postnummer": "8520", "kommunenummer": "1806"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2018-04-24

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

820800052

navn

NANU MALERFIRMA AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Ankenesveien 101

forradrpostnr

8520

forradrpoststed

ANKENES

forradrkommnr

1806

forradrkommnavn

NARVIK

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

43.341

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

27.04.2018

stiftelsesdato

24.04.2018

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

10

ansatte_dato

12.04.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

820800052

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2090761, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 1536555, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 651200}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 885355}}, "journalnr": "2020844386", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "820800052"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 686274, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 100000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 586274}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 850280, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 840396}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 9884}}, "sumEgenkapitalGjeld": 1536555}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 341726, "totalresultat": 341726, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 3720012}, "driftsresultat": 455720, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 4175732}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -17526, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 202}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 17729}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 438194}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 920812139 [navn] => NANU MALERFIRMA AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2018-05-03 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "43.341", "beskrivelse": "Malerarbeid"} [antallAnsatte] => 10 [overordnetEnhet] => 820800052 [oppstartsdato] => 2018-05-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Ankenesveien 101"], "kommune": "NARVIK", "landkode": "NO", "poststed": "ANKENES", "postnummer": "8520", "kommunenummer": "1806"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?