Index

NAPPSGUTT AS

Orgnr: 819276862

adresse: Myrlandsveien 20

id

18162

organisasjonsnummer

819276862

navn

NAPPSGUTT AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-07-10

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "03.111", "beskrivelse": "Hav- og kystfiske"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Myrlandsveien 20"], "kommune": "FLAKSTAD", "landkode": "NO", "poststed": "NAPP", "postnummer": "8382", "kommunenummer": "1859"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2017-06-22

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

819276862

navn

NAPPSGUTT AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Myrlandsveien 20

forradrpostnr

8382

forradrpoststed

NAPP

forradrkommnr

1859

forradrkommnavn

FLAKSTAD

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

03.111

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

10.07.2017

stiftelsesdato

22.06.2017

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

819276862

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1953170, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 542845, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 324976}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 217869}}, "journalnr": "2020692630", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "819276862"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 379416, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 228950}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 150466}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 163428, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 162454}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 974}}, "sumEgenkapitalGjeld": 542844}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -21874, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 949417}, "driftsresultat": -26156, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 923261}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -1898, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 394}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 2292}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -28055}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 985522804 [navn] => NAPPSGUTT AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2003-03-19 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "03.111", "beskrivelse": "Hav- og kystfiske"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 819276862 [oppstartsdato] => 2003-01-03 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Sandnes"], "kommune": "FLAKSTAD", "landkode": "NO", "poststed": "NAPP", "postnummer": "8382", "kommunenummer": "1859"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => 2017-06-22 [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?