Index

NAPRAPATKLINIKK NORD AS

Orgnr: 819278172

adresse: Storgata 63

id

18166

organisasjonsnummer

819278172

navn

NAPRAPATKLINIKK NORD AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-08-04

naeringskode1

{"kode": "86.909", "beskrivelse": "Andre helsetjenester"}

antallAnsatte

1

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Storgata 63"], "kommune": "TROMSØ", "landkode": "NO", "poststed": "TROMSØ", "postnummer": "9008", "kommunenummer": "5401"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2017-06-16

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["c/o Henrik Sjöblom", "Rasmus Winderens vei 30"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0373", "kommunenummer": "0301"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

819278172

navn

NAPRAPATKLINIKK NORD AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Storgata 63

forradrpostnr

9008

forradrpoststed

TROMSØ

forradrkommnr

5401

forradrkommnavn

TROMSØ

forradrland

Norge

postadresse

c/o Henrik Sjöblom Rasmus Winderens vei 30

ppostnr

0373

ppoststed

OSLO

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

N

nkode1

86.909

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

04.08.2017

stiftelsesdato

16.06.2017

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

1

ansatte_dato

12.10.2017

regnskap

regnskap #0

orgnr

819278172

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 33272, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 782519, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 37644}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 744875}}, "journalnr": "2021158367", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "819278172"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 708330, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 678330}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 74189, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 74189}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 782519}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 220877, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 1108466}, "driftsresultat": 283434, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 1391900}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -173, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 129}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 302}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 283261}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 994458655 [navn] => NAPRAPATKLINIKK NORD AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2009-08-26 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "86.909", "beskrivelse": "Andre helsetjenester"} [antallAnsatte] => 1 [overordnetEnhet] => 819278172 [oppstartsdato] => 2009-08-24 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Storgata 63"], "kommune": "TROMSu00d8", "landkode": "NO", "poststed": "TROMSu00d8", "postnummer": "9008", "kommunenummer": "5401"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["c/o Henrik Sju00f6blom", "Rasmus Winderens vei 30"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0373", "kommunenummer": "0301"} [datoEierskifte] => 2017-06-16 [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?