Index

NÆRBYEN 24/7 AS

Orgnr: 818944322

adresse: Hornebergvegen 7A

id

17337

organisasjonsnummer

818944322

navn

NÆRBYEN 24/7 AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-05-06

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Hornebergvegen 7A"], "kommune": "TRONDHEIM", "landkode": "NO", "poststed": "TRONDHEIM", "postnummer": "7038", "kommunenummer": "5001"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2017-03-02

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

frivilligMvaRegistrertBeskrivelser

["Utleier av bygg eller anlegg"]

Difi-opplysninger

orgnr

818944322

navn

NÆRBYEN 24/7 AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Hornebergvegen 7A

forradrpostnr

7038

forradrpoststed

TRONDHEIM

forradrkommnr

5001

forradrkommnavn

TRONDHEIM

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

68.209

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

06.05.2017

stiftelsesdato

02.03.2017

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

818944322

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1775596, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 60932307, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 53549574}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 7382733}}, "journalnr": "2020500673", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "818944322"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 17056209, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 18039308}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -983099}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 43876098, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 43507376}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 368722}}, "sumEgenkapitalGjeld": 60932307}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -553368, "totalresultat": -553368, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 388470}, "driftsresultat": -202229, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 186241}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -507215, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 3765}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 510980}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -709444}}]

Reserver mot visning?