Index

NARGES AMIRI AS

Orgnr: 822132332

adresse: Rudvegen 7

id

26949

organisasjonsnummer

822132332

navn

NARGES AMIRI AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2019-01-29

naeringskode1

{"kode": "86.211", "beskrivelse": "Allmenn legetjeneste"}

antallAnsatte

1

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Rudvegen 7"], "kommune": "RÆLINGEN", "landkode": "NO", "poststed": "RÆLINGEN", "postnummer": "2005", "kommunenummer": "3027"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2019-01-01

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

822132332

navn

NARGES AMIRI AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Rudvegen 7

forradrpostnr

2005

forradrpoststed

RÆLINGEN

forradrkommnr

3027

forradrkommnavn

RÆLINGEN

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

86.211

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

29.01.2019

stiftelsesdato

01.01.2019

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

1

ansatte_dato

17.08.2020

regnskap

regnskap #0

orgnr

822132332

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2456661, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 1799808, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 247179}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 1552629}}, "journalnr": "2021499828", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "822132332"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 721061, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 691061}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 1078747, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 1066984}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 11763}}, "sumEgenkapitalGjeld": 1799808}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 649483, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 704110}, "driftsresultat": 847104, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 1551214}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -13977, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 210}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 14187}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 833127}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 922161887 [navn] => NARGES AMIRI AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2019-02-04 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "86.211", "beskrivelse": "Allmenn legetjeneste"} [antallAnsatte] => 1 [overordnetEnhet] => 822132332 [oppstartsdato] => 2019-01-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Rudvegen 7"], "kommune": "Ru00c6LINGEN", "landkode": "NO", "poststed": "Ru00c6LINGEN", "postnummer": "2005", "kommunenummer": "3027"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?