Index

NÆRINGSMEGLING NORGE AS

Orgnr: 919127791

adresse: Kolåsveien 30

id

274017

organisasjonsnummer

919127791

navn

NÆRINGSMEGLING NORGE AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-06-13

naeringskode1

{"kode": "68.310", "beskrivelse": "Eiendomsmegling"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Kolåsveien 30"], "kommune": "VESTBY", "landkode": "NO", "poststed": "SON", "postnummer": "1555", "kommunenummer": "3019"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2017-04-04

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

919127791

navn

NÆRINGSMEGLING NORGE AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Kolåsveien 30

forradrpostnr

1555

forradrpoststed

SON

forradrkommnr

3019

forradrkommnavn

VESTBY

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

68.310

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

13.06.2017

stiftelsesdato

04.04.2017

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

919127791

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1913528, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 3943, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 2743}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 1200}}, "journalnr": "2020651081", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "919127791"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 25843, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -4157}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": -21900, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": -41550}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 19650}}, "sumEgenkapitalGjeld": 3943}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 0, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 0}, "driftsresultat": 0, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 0}}, "finansresultat": {"finansinntekt": {}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 0}}]

Reserver mot visning?