Index

NÆRLAND PARKEN AS

https://www.naerlandparken.no

Orgnr: 877219232

tlf: 51 79 81 50
webside: www.naerlandparken.no
adresse: Tårnvegen 4

id

57973

organisasjonsnummer

877219232

navn

NÆRLAND PARKEN AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

1997-02-06

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"}

antallAnsatte

5

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Tårnvegen 4"], "kommune": "HÅ", "landkode": "NO", "poststed": "NÆRBØ", "postnummer": "4365", "kommunenummer": "1119"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

1996-10-29

hjemmeside

www.naerlandparken.no

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

frivilligMvaRegistrertBeskrivelser

["Utleier av bygg eller anlegg"]

Difi-opplysninger

orgnr

877219232

navn

NÆRLAND PARKEN AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Tårnvegen 4

forradrpostnr

4365

forradrpoststed

NÆRBØ

forradrkommnr

1119

forradrkommnavn

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

68.209

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

06.02.1997

stiftelsesdato

29.10.1996

tlf

51 79 81 50

tlf_mobil

url

www.naerlandparken.no

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

5

ansatte_dato

11.05.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

877219232

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 24786, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 52839977, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 50096032}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 2743945}}, "journalnr": "2021148671", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "877219232"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 7962683, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 6807060}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 1155623}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 44877294, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 43528428}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 1348866}}, "sumEgenkapitalGjeld": 52839977}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 4551522, "totalresultat": 4551522, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 9113912}, "driftsresultat": 7557702, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 16671614}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -1722417, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 7583}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 1730000}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 5835285}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 973811916 [navn] => NÆRLAND PARKEN AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 1995-02-23 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"} [antallAnsatte] => 5 [overordnetEnhet] => 877219232 [oppstartsdato] => [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Tu00e5rnvegen 4"], "kommune": "Hu00c5", "landkode": "NO", "poststed": "Nu00c6RBu00d8", "postnummer": "4365", "kommunenummer": "1119"} [links] => [] [hjemmeside] => www.naerlandparken.no [postadresse] => [datoEierskifte] => 1997-01-23 [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?