Index

NÆRSNES MUR OG FLIS AS

Orgnr: 815272242

adresse: Nærsnestangen 22

id

8189

organisasjonsnummer

815272242

navn

NÆRSNES MUR OG FLIS AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2015-04-20

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "43.990", "beskrivelse": "Annen spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet"}

antallAnsatte

1

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Nærsnestangen 22"], "kommune": "ASKER", "landkode": "NO", "poststed": "NÆRSNES", "postnummer": "3478", "kommunenummer": "3025"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2015-02-02

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

815272242

navn

NÆRSNES MUR OG FLIS AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Nærsnestangen 22

forradrpostnr

3478

forradrpoststed

NÆRSNES

forradrkommnr

3025

forradrkommnavn

ASKER

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

43.990

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

20.04.2015

stiftelsesdato

02.02.2015

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

1

ansatte_dato

26.10.2015

regnskap

regnskap #0

orgnr

815272242

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2499695, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 584365, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 61413}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 522952}}, "journalnr": "2021475377", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "815272242"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 141068, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 111068}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 443297, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 419401}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 23896}}, "sumEgenkapitalGjeld": 584365}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -64084, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 1458489}, "driftsresultat": -60948, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 1397541}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -3136, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": -61}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 3075}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -64084}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 915283713 [navn] => NÆRSNES MUR OG FLIS AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2015-04-22 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "43.990", "beskrivelse": "Annen spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet"} [antallAnsatte] => 1 [overordnetEnhet] => 815272242 [oppstartsdato] => 2015-03-31 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Nu00e6rsnestangen 22"], "kommune": "ASKER", "landkode": "NO", "poststed": "Nu00c6RSNES", "postnummer": "3478", "kommunenummer": "3025"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?