Index

NAS AS

Orgnr: 818612702

adresse: Bekkeliveien 4B

id

16384

organisasjonsnummer

818612702

navn

NAS AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-02-23

naeringskode1

{"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Bekkeliveien 4B"], "kommune": "LILLESTRØM", "landkode": "NO", "poststed": "STRØMMEN", "postnummer": "1467", "kommunenummer": "3030"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2017-02-10

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

818612702

navn

NAS AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Bekkeliveien 4B

forradrpostnr

1467

forradrpoststed

STRØMMEN

forradrkommnr

3030

forradrkommnavn

LILLESTRØM

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

68.209

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

23.02.2017

stiftelsesdato

10.02.2017

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

818612702

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2108921, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 6727378, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 6680040}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 47338}}, "journalnr": "2020860377", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "818612702"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 970708, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 940708}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 5756671, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 102686}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 5653985}}, "sumEgenkapitalGjeld": 6727378}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 151067, "totalresultat": 151067, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 33910}, "driftsresultat": 464091, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 498000}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -270416, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 26}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 270442}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 193675}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 918661506 [navn] => NAS AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2017-03-06 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 818612702 [oppstartsdato] => 2017-02-14 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Bekkeliveien 4B"], "kommune": "LILLESTRu00d8M", "landkode": "NO", "poststed": "STRu00d8MMEN", "postnummer": "1467", "kommunenummer": "3030"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?