Index

NATIVUS AS

Orgnr: 815234782

adresse: Brochmanns gate 8A

id

8103

organisasjonsnummer

815234782

navn

NATIVUS AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2015-04-14

naeringskode1

{"kode": "70.220", "beskrivelse": "Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Brochmanns gate 8A"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0470", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2015-03-27

sisteInnsendteAarsregnskap

2018

Difi-opplysninger

orgnr

815234782

navn

NATIVUS AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Brochmanns gate 8A

forradrpostnr

0470

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

70.220

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

14.04.2015

stiftelsesdato

27.03.2015

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2018

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

815234782

siste

2018

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1485222, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 257770, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 149381}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 108389}}, "journalnr": "2019944947", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "815234782"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -145747, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -175747}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 403517, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 403517}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 257770}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2018-01-01", "tilDato": "2018-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -26390, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 46395}, "driftsresultat": -26395, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 20000}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 4, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 4}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -26390}}]

Reserver mot visning?