Index

NATUR-LIGVIS AS

Orgnr: 814861732

mobil: 900 80 029
adresse: Store Elvegate 28

id

7220

organisasjonsnummer

814861732

navn

NATUR-LIGVIS AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2015-01-27

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "47.710", "beskrivelse": "Butikkhandel med klær"}

antallAnsatte

5

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Store Elvegate 28"], "kommune": "LINDESNES", "landkode": "NO", "poststed": "MANDAL", "postnummer": "4514", "kommunenummer": "4205"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2015-01-13

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

814861732

navn

NATUR-LIGVIS AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Store Elvegate 28

forradrpostnr

4514

forradrpoststed

MANDAL

forradrkommnr

4205

forradrkommnavn

LINDESNES

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

47.710

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

27.01.2015

stiftelsesdato

13.01.2015

tlf

tlf_mobil

900 80 029

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

5

ansatte_dato

12.07.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

814861732

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2257797, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 3569032, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 17837}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 3551195}}, "journalnr": "2021272748", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "814861732"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 1534125, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 1504125}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 2034907, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 2034907}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 3569032}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 1227145, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 5485157}, "driftsresultat": 1576883, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 7062039}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -9179, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 611}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 9791}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 1567703}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 814888312 [navn] => NATUR-LIGVIS AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2015-01-29 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "47.710", "beskrivelse": "Butikkhandel med klu00e6r"} [antallAnsatte] => 5 [overordnetEnhet] => 814861732 [oppstartsdato] => 2015-01-13 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Store Elvegate 28"], "kommune": "LINDESNES", "landkode": "NO", "poststed": "MANDAL", "postnummer": "4514", "kommunenummer": "4205"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?