Index

NATVIC HOLDING AS

Orgnr: 819144672

adresse: Lindebergåsen 42J

id

17832

organisasjonsnummer

819144672

navn

NATVIC HOLDING AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-06-16

naeringskode1

{"kode": "64.308", "beskrivelse": "Investeringsselskaper og lignende lukket for allmennheten"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Lindebergåsen 42J"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "1068", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "4900", "beskrivelse": "Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring"}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2017-05-22

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

819144672

navn

NATVIC HOLDING AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Lindebergåsen 42J

forradrpostnr

1068

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

64.308

nkode2

nkode3

sektorkode

4900

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

16.06.2017

stiftelsesdato

22.05.2017

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

819144672

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1933762, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 16411, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 2501}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 13910}}, "journalnr": "2020672212", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "819144672"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 16411, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -13589}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 0, "kortsiktigGjeld": {}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 16411}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -3, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 5}, "driftsresultat": -5, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 2, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 2}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -3}}]

Reserver mot visning?