Index

NAVA-HOLDING AS

Orgnr: 821617782

adresse: Fagerhøyveien 5

id

25309

organisasjonsnummer

821617782

navn

NAVA-HOLDING AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2018-10-26

naeringskode1

{"kode": "52.292", "beskrivelse": "Skipsmegling"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Fagerhøyveien 5"], "kommune": "BÆRUM", "landkode": "NO", "poststed": "STABEKK", "postnummer": "1369", "kommunenummer": "3024"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2018-09-27

naeringskode2

{"kode": "70.100", "beskrivelse": "Hovedkontortjenester", "hjelpeenhetskode": true}

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

821617782

navn

NAVA-HOLDING AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Fagerhøyveien 5

forradrpostnr

1369

forradrpoststed

STABEKK

forradrkommnr

3024

forradrkommnavn

BÆRUM

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

52.292

nkode2

70.100

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

26.10.2018

stiftelsesdato

27.09.2018

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

821617782

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2568071, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 3712638, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 30000}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 3682638}}, "journalnr": "2021553505", "virksomhet": {"morselskap": true, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "821617782"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 3272059, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 3242059}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 440579, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 440579}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 3712638}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 2880676, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 19499}, "driftsresultat": -19499, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 2900174, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 2993372}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 93198}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 2880676}}]

Reserver mot visning?