Index

NAVESTAD AS

Orgnr: 819328242

tlf: 67 53 29 70
adresse: Solbråveien 49

id

18332

organisasjonsnummer

819328242

navn

NAVESTAD AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

1995-02-19

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "46.693", "beskrivelse": "Engroshandel med maskiner og utstyr til industri ellers"}

antallAnsatte

4

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Solbråveien 49"], "kommune": "ASKER", "landkode": "NO", "poststed": "ASKER", "postnummer": "1383", "kommunenummer": "3025"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

1970-01-01

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

819328242

navn

NAVESTAD AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Solbråveien 49

forradrpostnr

1383

forradrpoststed

ASKER

forradrkommnr

3025

forradrkommnavn

ASKER

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

46.693

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

19.02.1995

stiftelsesdato

01.01.1970

tlf

67 53 29 70

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

4

ansatte_dato

12.06.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

819328242

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 73428, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 10173928, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 22391}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 10151537}}, "journalnr": "2021195315", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "819328242"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 7264729, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 103320}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 7161409}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 2909199, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 2909199}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 10173928}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 1370085, "totalresultat": 1370085, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 19745170}, "driftsresultat": 1772506, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 21517675}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -8215, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 14059}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 22274}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 1764291}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 971818697 [navn] => NAVESTAD J AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 1995-02-22 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "46.693", "beskrivelse": "Engroshandel med maskiner og utstyr til industri ellers"} [antallAnsatte] => 4 [overordnetEnhet] => 819328242 [oppstartsdato] => 1965-12-31 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Solbru00e5veien 49"], "kommune": "ASKER", "landkode": "NO", "poststed": "ASKER", "postnummer": "1383", "kommunenummer": "3025"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?