Index

NCF-NORWEGIAN CIO FORUM AS

Orgnr: 812431552

tlf: 22 73 21 00
adresse: Vækerøveien 148A

id

2050

organisasjonsnummer

812431552

navn

NCF-NORWEGIAN CIO FORUM AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-09-12

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "62.090", "beskrivelse": "Andre tjenester tilknyttet informasjonsteknologi"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Vækerøveien 148A"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0383", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-07-01

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

812431552

navn

NCF-NORWEGIAN CIO FORUM AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Vækerøveien 148A

forradrpostnr

0383

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

62.090

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

12.09.2013

stiftelsesdato

01.07.2013

tlf

22 73 21 00

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

812431552

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2228255, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 209310, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 2184}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 207126}}, "journalnr": "2021121141", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812431552"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 84687, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 54687}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 124623, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 49043}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 75580}}, "sumEgenkapitalGjeld": 209310}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 88965, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 324086}, "driftsresultat": 112581, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 436667}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 15, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 15}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 112596}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 912458598 [navn] => NCF-NORWEGIAN CIO FOURM AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-09-17 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "62.090", "beskrivelse": "Andre tjenester tilknyttet informasjonsteknologi"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 812431552 [oppstartsdato] => 2013-07-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Vu00e6keru00f8veien 148A"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0383", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?