Index

NE-EIENDOM AS

Orgnr: 811790192

adresse: Bleivassvegen 109

id

604

organisasjonsnummer

811790192

navn

NE-EIENDOM AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-04-09

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Bleivassvegen 109"], "kommune": "ØYGARDEN", "landkode": "NO", "poststed": "ÅGOTNES", "postnummer": "5347", "kommunenummer": "4626"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-03-20

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 26"], "kommune": "ØYGARDEN", "landkode": "NO", "poststed": "ÅGOTNES", "postnummer": "5346", "kommunenummer": "4626"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

frivilligMvaRegistrertBeskrivelser

["Utleier av bygg eller anlegg"]

Difi-opplysninger

orgnr

811790192

navn

NE-EIENDOM AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Bleivassvegen 109

forradrpostnr

5347

forradrpoststed

ÅGOTNES

forradrkommnr

4626

forradrkommnavn

ØYGARDEN

forradrland

Norge

postadresse

Postboks 26

ppostnr

5346

ppoststed

ÅGOTNES

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

J

nkode1

68.209

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

09.04.2013

stiftelsesdato

20.03.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

811790192

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 49586, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 11182526, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 10794923}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 387603}}, "journalnr": "2021176212", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "811790192"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 1209494, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 60000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 1149494}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 9973032, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 883030}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 9090002}}, "sumEgenkapitalGjeld": 11182526}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 391340, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 484262}, "driftsresultat": 910019, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 1394281}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -387554, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 39}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 387593}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 522465}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 911802007 [navn] => NE-EIENDOM AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-04-10 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 811790192 [oppstartsdato] => 2013-03-20 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Bleivassvegen 109"], "kommune": "u00d8YGARDEN", "landkode": "NO", "poststed": "u00c5GOTNES", "postnummer": "5347", "kommunenummer": "4626"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 26"], "kommune": "u00d8YGARDEN", "landkode": "NO", "poststed": "u00c5GOTNES", "postnummer": "5346", "kommunenummer": "4626"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?