Index

NEDRE LOBBEN HOLDING AS

Orgnr: 812394282

mobil: 95 91 78 59
adresse: Nedre Lobben 9

id

1965

organisasjonsnummer

812394282

navn

NEDRE LOBBEN HOLDING AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-09-04

naeringskode1

{"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Nedre Lobben 9"], "kommune": "ØVRE EIKER", "landkode": "NO", "poststed": "SKOTSELV", "postnummer": "3330", "kommunenummer": "3048"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-08-27

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

812394282

navn

NEDRE LOBBEN HOLDING AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Nedre Lobben 9

forradrpostnr

3330

forradrpoststed

SKOTSELV

forradrkommnr

3048

forradrkommnavn

ØVRE EIKER

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

68.209

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

04.09.2013

stiftelsesdato

27.08.2013

tlf

tlf_mobil

95 91 78 59

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

812394282

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2304117, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 1952359, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 29700}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 1922659}}, "journalnr": "2021345217", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812394282"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 1945985, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 1915985}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 6374, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 6374}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 1952359}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 992565, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 1289}, "driftsresultat": -1289, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 0}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 1000228, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 1000260}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 32}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 998939}}]

Reserver mot visning?