Index

NEDREBØ MUR OG FLIS AS

Orgnr: 815289862

mobil: 992 30 332
adresse: Skyttarkvia 36

id

8237

organisasjonsnummer

815289862

navn

NEDREBØ MUR OG FLIS AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2015-04-28

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "43.990", "beskrivelse": "Annen spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet"}

antallAnsatte

1

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Skyttarkvia 36"], "kommune": "SUNNFJORD", "landkode": "NO", "poststed": "FØRDE", "postnummer": "6810", "kommunenummer": "4647"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2015-04-16

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

815289862

navn

NEDREBØ MUR OG FLIS AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Skyttarkvia 36

forradrpostnr

6810

forradrpoststed

FØRDE

forradrkommnr

4647

forradrkommnavn

SUNNFJORD

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

43.990

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

28.04.2015

stiftelsesdato

16.04.2015

tlf

tlf_mobil

992 30 332

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

1

ansatte_dato

11.06.2019

regnskap

regnskap #0

orgnr

815289862

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2582227, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 59862, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 4231}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 55631}}, "journalnr": "2021602498", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "815289862"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 15994, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -14006}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 43868, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 43868}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 59862}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -2437, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 137494}, "driftsresultat": -2499, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 134995}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 62, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 62}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -2437}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 815332822 [navn] => NEDREBØ MUR OG FLIS AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2015-05-04 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "43.990", "beskrivelse": "Annen spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet"} [antallAnsatte] => 1 [overordnetEnhet] => 815289862 [oppstartsdato] => 2015-04-20 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Skyttarkvia 36"], "kommune": "SUNNFJORD", "landkode": "NO", "poststed": "Fu00d8RDE", "postnummer": "6810", "kommunenummer": "4647"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?