Index

NEGLEMANNEN AS

Orgnr: 815025032

adresse: Bakkevegen 48

id

7602

organisasjonsnummer

815025032

navn

NEGLEMANNEN AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2015-02-24

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "96.020", "beskrivelse": "Frisering og annen skjønnhetspleie"}

antallAnsatte

1

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Bakkevegen 48"], "kommune": "ULLENSAKER", "landkode": "NO", "poststed": "KLØFTA", "postnummer": "2040", "kommunenummer": "3033"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2014-12-12

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

815025032

navn

NEGLEMANNEN AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Bakkevegen 48

forradrpostnr

2040

forradrpoststed

KLØFTA

forradrkommnr

3033

forradrkommnavn

ULLENSAKER

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

96.020

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

24.02.2015

stiftelsesdato

12.12.2014

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

1

ansatte_dato

04.06.2015

regnskap

regnskap #0

orgnr

815025032

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2235459, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 218257, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 218257}}, "journalnr": "2021238838", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "815025032"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 114958, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 84958}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 103299, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 103299}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 218257}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -319, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 391761}, "driftsresultat": -1, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 391760}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -394, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 21}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 415}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -395}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 915033911 [navn] => NEGLEMANNEN AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2015-02-25 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "96.020", "beskrivelse": "Frisering og annen skju00f8nnhetspleie"} [antallAnsatte] => 1 [overordnetEnhet] => 815025032 [oppstartsdato] => 2014-12-12 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Bakkevegen 48"], "kommune": "ULLENSAKER", "landkode": "NO", "poststed": "KLu00d8FTA", "postnummer": "2040", "kommunenummer": "3033"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?