Index

NEISO AS

https://www.neiso.no

Orgnr: 812324322

webside: www.neiso.no
adresse: Skippergata 23

id

1816

organisasjonsnummer

812324322

navn

NEISO AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-08-20

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "46.499", "beskrivelse": "Engroshandel med husholdningsvarer og varer til personlig bruk ikke nevnt annet sted"}

antallAnsatte

1

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Skippergata 23"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0154", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-08-01

hjemmeside

www.neiso.no

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

812324322

navn

NEISO AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Skippergata 23

forradrpostnr

0154

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

46.499

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

20.08.2013

stiftelsesdato

01.08.2013

tlf

tlf_mobil

url

www.neiso.no

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

1

ansatte_dato

14.05.2018

regnskap

regnskap #0

orgnr

812324322

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2065195, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 1003398, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 33150}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 970248}}, "journalnr": "2020815752", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812324322"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -168026, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 50000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -218026}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 1171424, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 1171424}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 1003398}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 198952, "totalresultat": 198952, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 1736782}, "driftsresultat": 209022, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 1945804}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -10070, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 1636}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 11706}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 198952}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 812339532 [navn] => NEISO AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-08-21 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "46.499", "beskrivelse": "Engroshandel med husholdningsvarer og varer til personlig bruk ikke nevnt annet sted"} [antallAnsatte] => 1 [overordnetEnhet] => 812324322 [oppstartsdato] => 2013-08-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Skippergata 23"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0154", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => www.neiso.no [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?