Index

NEKINNA AS

Orgnr: 888352902

tlf: 61 18 01 74
mobil: 97074237
adresse: Hunn terrasse 5

id

71645

organisasjonsnummer

888352902

navn

NEKINNA AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2005-06-21

naeringskode1

{"kode": "68.100", "beskrivelse": "Kjøp og salg av egen fast eiendom"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Hunn terrasse 5"], "kommune": "GJØVIK", "landkode": "NO", "poststed": "GJØVIK", "postnummer": "2819", "kommunenummer": "3407"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2005-03-30

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

888352902

navn

NEKINNA AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Hunn terrasse 5

forradrpostnr

2819

forradrpoststed

GJØVIK

forradrkommnr

3407

forradrkommnavn

GJØVIK

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

68.100

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

21.06.2005

stiftelsesdato

30.03.2005

tlf

61 18 01 74

tlf_mobil

97074237

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

888352902

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1844722, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 2005866, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 1928885}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 76981}}, "journalnr": "2020582000", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "888352902"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 1988375, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 1958375}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 17491, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 17491}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 2005866}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 223869, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 26298}, "driftsresultat": -26298, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 0}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 244407, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 244407}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 218109}}]

Reserver mot visning?