Index

NEMO-Q AS

Orgnr: 820415272

adresse: Slynga 10

id

21296

organisasjonsnummer

820415272

navn

NEMO-Q AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2018-02-09

naeringskode1

{"kode": "46.694", "beskrivelse": "Engroshandel med maskiner og utstyr til handel, transport og tjenesteyting ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Slynga 10"], "kommune": "RÆLINGEN", "landkode": "NO", "poststed": "RÆLINGEN", "postnummer": "2005", "kommunenummer": "3027"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2018-02-05

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

820415272

navn

NEMO-Q AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Slynga 10

forradrpostnr

2005

forradrpoststed

RÆLINGEN

forradrkommnr

3027

forradrkommnavn

RÆLINGEN

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

46.694

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

09.02.2018

stiftelsesdato

05.02.2018

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

820415272

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2251869, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 30000, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 30000}}, "journalnr": "2021265235", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "820415272"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 9243, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 24430}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -15187}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 20757, "kortsiktigGjeld": {}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 20757}}, "sumEgenkapitalGjeld": 30000}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -13218, "totalresultat": -13218, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 13218}, "driftsresultat": -13218, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"finansinntekt": {}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -13218}}]

Reserver mot visning?