Index

NERLAND BYGG AS

Orgnr: 812388452

tlf: 70 08 76 82
adresse: Kvernesveien 790

id

1953

organisasjonsnummer

812388452

navn

NERLAND BYGG AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-09-19

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "41.200", "beskrivelse": "Oppføring av bygninger"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Kvernesveien 790"], "kommune": "AVERØY", "landkode": "NO", "poststed": "AVERØY", "postnummer": "6531", "kommunenummer": "1554"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-08-26

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

812388452

navn

NERLAND BYGG AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Kvernesveien 790

forradrpostnr

6531

forradrpoststed

AVERØY

forradrkommnr

1554

forradrkommnavn

AVERØY

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

41.200

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

19.09.2013

stiftelsesdato

26.08.2013

tlf

70 08 76 82

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

812388452

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2583289, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 136620, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 136620}}, "journalnr": "2021604554", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812388452"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 38759, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 8759}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 97862, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 97862}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 136620}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 248692, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 117657}, "driftsresultat": 248824, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 366481}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -132, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 9}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 141}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 248692}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 812475002 [navn] => NERLAND BYGG AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-09-21 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "41.200", "beskrivelse": "Oppfu00f8ring av bygninger"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 812388452 [oppstartsdato] => 2013-07-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Kvernesveien 790"], "kommune": "AVERu00d8Y", "landkode": "NO", "poststed": "AVERu00d8Y", "postnummer": "6531", "kommunenummer": "1554"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?