Index

NES BIOENERGI AS

Orgnr: 818813082

mobil: 415 79 502
adresse: Blakervegen 116

id

16966

organisasjonsnummer

818813082

navn

NES BIOENERGI AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-04-03

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "16.290", "beskrivelse": "Produksjon av andre trevarer og varer av kork, strå og flettematerialer"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Blakervegen 116"], "kommune": "NES", "landkode": "NO", "poststed": "ÅRNES", "postnummer": "2150", "kommunenummer": "3034"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2017-03-08

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

818813082

navn

NES BIOENERGI AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Blakervegen 116

forradrpostnr

2150

forradrpoststed

ÅRNES

forradrkommnr

3034

forradrkommnavn

NES

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

16.290

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

03.04.2017

stiftelsesdato

08.03.2017

tlf

tlf_mobil

415 79 502

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

818813082

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 45420, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 3276316, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 2999971}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 276345}}, "journalnr": "2021171007", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "818813082"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 3243, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 100000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -96757}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 3273073, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 343178}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 2929895}}, "sumEgenkapitalGjeld": 3276316}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -246937, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 672108}, "driftsresultat": -102292, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 569816}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -144645, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 222}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 144867}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -246937}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 918884629 [navn] => NES BIOENERGI AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2017-04-22 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "16.290", "beskrivelse": "Produksjon av andre trevarer og varer av kork, stru00e5 og flettematerialer"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 818813082 [oppstartsdato] => 2017-03-08 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Blakervegen 116"], "kommune": "NES", "landkode": "NO", "poststed": "u00c5RNES", "postnummer": "2150", "kommunenummer": "3034"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?